Thể LoạI — Mạch Đơn Giản

Mạch gây nhiễu điện thoại di động đơn giản

Đây là thiết bị gây nhiễu RF được thiết kế cho băng tần điện thoại di động 800 MHz của Hoa Kỳ (870-895 MHz). Điều này hoạt động bằng cách tạo ra một sóng mang RF quét mạnh trên thiết bị cầm tay của điện thoại di động

Mạch chiết áp hoạt động bằng cảm ứng đơn giản

Trong mạch chiết áp hoạt động bằng cảm ứng này, chúng ta có hai miếng cảm ứng, tạo ra điện áp tăng từ từ ở đầu ra khi chạm vào một miếng cảm ứng và điện áp giảm