Thể LoạI — Ic Lm3915

Mạch đồng hồ đo độ ẩm của đất với máy phun nước tự động

Bài viết giải thích về mạch đo độ ẩm đất 10 giai đoạn tích hợp cơ chế phun nước tự động để phục hồi tình trạng quan trọng của đất. Ý tưởng đã được yêu cầu